#farkyaratır 1950'den bugüne büyük bir enerji ve gururla fark yaratmak için çalışıyoruz.

Farklıysan Fark Edilirsin…

Ankara’nın kuzey güney aksında ofis-mağaza şeması içermesi gereken yapının avantajı dört tarafının cephelerle çevrili olmasıdır. Konya yolu cephesi doğu aksında ve Balgat Çankaya bakış açısı batı aksında bulunurken, Konya yolu ve bu yola yaslanan ODTÜ ormanı manzaralı ön cepheye sahiptir. Mimariyi oluştururken yatayda uzanan kütlenin yatay hareketini vurgulamak, dikeyde tırmanan kütleninse bütünlüğünü bozmadan, manzaralara bakan mecburi cephe koordinasyonu mimari açıdan en doğru yönlendirmeleri vermiş olmakla birlikte kütlenin topoğrafta üzerine yerleşimi esnasında oluşan kot farkı doğu cephesinde alt katlardaki yerleşimi artırmaya olanak sağlamıştır. İnsan ve araç trafiğinin yoğun olduğu cephe topografyanın üst kotuna diğer değişle batı cephesine yerleşmiş olup; giriş esnasında yapı ve insan ilişkisini kurmak adına giriş cephesinden insan ölçeğine indirgenmiş giriş takı (başka bir deyişle eski zamanlardaki taç kapı) cephenin geniş yüzeyi, insanın yanında minimal kalmasından dolayı geliş istikametine ve giriş algısına, eğimiyle belirleyici bir hava katmaktadır.

  • Proje Alanı 10.000
  • İnşaat Alanı 49.000
  • BAŞLAMA: 2016
  • BİTİRME: 2018
  • Ofis Sayısı 108